Rádio Regina Stred ライブストリーム

Rádio Regina Stred

Dňa 5. 9. 1957 sa po prvýkrát samostatnou spravodajskou a publicistickou reláciou prihlásilo v rozhlasovom éteri banskobystrické štúdio vtedajšieho Československého rozhlasu. Rozhlasové vysielanie z Banskej Bystrice malo v tom čase už za sebou krátku, ale dôstojnú kapitolu v podobe Slobodného slovenského vysielača počas SNP, no po skončení 2. svetovej vojny ho neobnovili. Rádio Regina Stredは スロバキアの放送ラジオ局です、トークラジオ形式で放送

4.5/5 票に基づく 4

同様の駅

Radio Kosice Radio Kosice

Jediné vychodoslovenské rádio začalo vysielať 7. júla 2007, jeho prioritou je informovať Košičanov a všetkých Radio Kosiceは スロバキアの放送ラジオ局です、ポップ ミュージック形式で放送

Rádio Regina Stred Rádio Regina Stred

Dňa 5. 9. 1957 sa po prvýkrát samostatnou spravodajskou a publicistickou reláciou prihlásilo v rozhlasovom éteri Rádio Regina Stredは スロバキアの放送ラジオ局です、トークラジオ形式で放送

Fun Radio Live Fun Radio Live

Fun rádio je komerčná slovenská rozhlasová stanica, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Rádio, a. s. Fun Radio Liveは スロバキアの放送ラジオ局です、トップ40形式で放送

Janko Hraško Janko Hraško

JankoHraško studnica slovenského folklóru, ktorý zastrešuje občianske združenie Folklór bez hraníc a ktorý je Janko Hraškoは スロバキアの放送ラジオ局です、地元の音楽形式で放送

Rádio Regina Východ Rádio Regina Východ

Rádio Regina Východ zabezpečuje autonómne regionálne vysielanie na východnom Slovensku a participuje na príprave Rádio Regina Východは スロバキアの放送ラジオ局です、トークラジオ形式で放送

Available on Google Play

FACEBOOK