Radio WOW ライブストリーム

Radio WOW

Vaše regionálne rádio Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Rádio WOW je súkromnou vysielacou stanicou na Slovensku. Máme charakter informačnej, hudobno-zábavnej a spravodajskej stanice, ktorej cieľovou skupinou sú poslucháči v produktívnom veku. Radio WOWは スロバキアの放送ラジオ局です、ポップ ミュージック形式で放送

4.5/5 票に基づく 4

同様の駅

Regina Banská Bystrica Regina Banská Bystrica

Rádia Regina - štúdia Banská Bystrica. Okrem spravodajstva a publicistiky vysiela umelecké žánre. V centre pozornosti Regina Banská Bystricaは スロバキアの放送ラジオ局です、ポップ ミュージック形式で放送

Rádió Pátria Rádió Pátria

Közép-Európában a húszas évek derekán kezdődött a rendszeres rádiózás. Szlovákia esetében a gyökerek egészen 1926-ig Rádió Pátriaは スロバキアの放送ラジオ局です、トークラジオ形式で放送

Rádio Regina Stred Rádio Regina Stred

Dňa 5. 9. 1957 sa po prvýkrát samostatnou spravodajskou a publicistickou reláciou prihlásilo v rozhlasovom éteri Rádio Regina Stredは スロバキアの放送ラジオ局です、トークラジオ形式で放送

Radio Kosice Radio Kosice

Jediné vychodoslovenské rádio začalo vysielať 7. júla 2007, jeho prioritou je informovať Košičanov a všetkých Radio Kosiceは スロバキアの放送ラジオ局です、ポップ ミュージック形式で放送

Rádio Anténa Rock Rádio Anténa Rock

Rádio Anténa Rock je rádio pre všetkých milovníkov rockovej hudby! Prinášame silnú rannú show, veľa športu, dopravný Rádio Anténa Rockは スロバキアの放送ラジオ局です、ロック形式で放送

Available on Google Play

FACEBOOK