MCOT Krabi Słuchaj na żywo

MCOT Krabi

สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกระบี่ ความถี่ 105.00 MHz. บริษัท อสมท จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน อันประกอบด้วย: กิจการวิทยุโทรทัศน์ แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในภูมิภาค 53 สถานี มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย.... MCOT Krabi z Tajlandia, nadawany w formacie Hity


MCOT Krabi
4.5/5 na podstawie 4 głosów

Podobne stacje

MCOT Yala MCOT Yala

สถานีวิทยุ อสมท ยะลา FM 102.5. บริษัท อสมท จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน MCOT Yala z Tajlandia, nadawany w formacie Muzyka Światowa / Muzyka pop / Muzyka azjatycka

Happy Family Radio FM 105 MHz Happy Family Radio FM 105 MHz

สถานีวิทยุเพื่อครอบครอบครัว..แฮปปี้แฟมิลี่ เรดิโอ วิทยุเพื่อครอบครัว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานของชีวิต Happy Family Radio FM 105 MHz z Tajlandia, nadawany w formacie Hity

Anurak Radio Anurak Radio

คลื่นเพื่อการอนุรักษ์ เอ็ฟ เอ็ม ๑๐๔.๗๕ เม็กกะเฮิร์ตส์ (อนุรักษ์เรดิโอ) Anurak Radio z Tajlandia, nadawany w formacie Lokalna muzyka

AM 1494 Like Station AM 1494 Like Station

ฟังวิทยุออนไลน์ AM 1494 คลื่นความรู้คู่คุณธรรม AM 1494 Like Station z Tajlandia, nadawany w formacie Talk radio

HTC R-radio Network 98.75 FM HTC R-radio Network 98.75 FM

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network FM 98.75 MHz วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ HTC R-radio Network 98.75 FM z Tajlandia, nadawany w formacie Talk radio

Available on Google Play

FACEBOOK