Radio KFOR ライブストリーム

Radio KFOR

Radio KFOR broadcasts its program within the NATO peacekeeping force in Kosovo – KFOR, and is stationed in Camp Film City, Pristina. Radio KFOR was established in 1999 by the British Forces stationed in Pristina, and since 2000, radio became the voice of all KFOR troops in Kosovo. Since then, Radio KFOR broadcasts a 24-hours program in two languages, in Albanian and Serbian, covering all of Kosovo. Radio KFORは コソボの放送ラジオ局です、トークラジオ / 地元の音楽形式で放送


Radio KFOR
4/5 票に基づく 1

同様の駅

Radio SHARRI - Dragash Radio SHARRI - Dragash

Radio SHARRI Dragash është një nga radio stacionet më të famshëm në internet në Kosovë. Radio Sharri Dragash është Radio SHARRI - Dragashは コソボの放送ラジオ局です、地元の音楽形式で放送

Radio Club FM Kosove Radio Club FM Kosove

Club Fm 101.7 eshte e stacionuar ne qytetin e Prishtines ne Kosove, dhe eshte pjese e rjetit Club FM. Club FM është një Radio Club FM Kosoveは コソボの放送ラジオ局です、ダンスミュージック形式で放送

Studio Rejan Studio Rejan

Le të akordohemi në këtë stacion radio 24 orësh nga Kosova. Ky radio stacion transmetonte programe të ndryshme .. Studio Rejanは コソボの放送ラジオ局です、トークラジオ / イスラム音楽形式で放送

Radio Maria Radio Maria

Radio Maria Kosovë është shoqatë jo-fitimprurëse dhe jo-politike. Veprimtaria e saj themelore është radiofonike. Radio Mariaは コソボの放送ラジオ局です、クリスチャンミュージック形式で放送

Radio GoraChat Radio GoraChat

Radio Gora Gora Chat za sve nacije i generacije. Radio GoraChatは コソボの放送ラジオ局です、地元の音楽形式で放送

Available on Google Play

FACEBOOK