MCOT Sing Buri Słuchaj na żywo

MCOT Sing Buri

บริษัท อสมท จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย โดยสำนักนายกรัฐมนตรี มีมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน อันประกอบด้วย: กิจการวิทยุโทรทัศน์ แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในภูมิภาค 53 สถานี มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมเกือบทั่วประเทศไทย.... MCOT Sing Buri z Tajlandia, nadawany w formacie Hity / Muzyka azjatycka


MCOT Sing Buri
4.5/5 na podstawie 4 głosów

Podobne stacje

Phuket Live Radio 89.5 Phuket Live Radio 89.5

LIVE 89.5. Phuket’s english-speaking FM radio station with lots of local news and info and the hits from the 80s, 90s, Phuket Live Radio 89.5 z Tajlandia, nadawany w formacie Lata 70 / Lata 80 / Lata 90

MCOT Lang Suan MCOT Lang Suan

คลื่น สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค MCOT Radio หลังสวน. บริษัท อสมท จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทมหาชนจำกัด MCOT Lang Suan z Tajlandia, nadawany w formacie Hity / Muzyka azjatycka

Yesterday 106.5 FM Yesterday 106.5 FM

Good Music…Good Memory... เพลงดีดี...ความทรงจำดีดี... สถานีวิทยุ Yesterday 106.5 FM ภูเก็ต Yesterday 106.5 FM z Tajlandia, nadawany w formacie Oldies

AM 1494 Like Station AM 1494 Like Station

ฟังวิทยุออนไลน์ AM 1494 คลื่นความรู้คู่คุณธรรม AM 1494 Like Station z Tajlandia, nadawany w formacie Talk radio

Star FM Star FM

Star fm เป็นคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงไทยสากล และเพลงฮิตอินเตอร์ (Hot AC)ที่มีความไพเราะ และเป็นที่รู้จัก ที่มีจังหวะดนตรี Star FM z Tajlandia, nadawany w formacie Muzyka pop

Available on Google Play

FACEBOOK