라이브 라디오라디오 방송국아르메니아▷Ռադիո Հայ Գյումրի FM 106.6

Ռադիո Հայ Գյումրի FM 106.6 인라이브 듣기

Ռադիո Հայ Գյումրի FM 106.6

«Ռադիո Հայ Գյումրի» ռադիոկայանը հիմնադրվել է Գյումրիում՝ 2005թ-ին, այն «Ռադիո Հայ Հայաստան»-ի մասնաճյուղն է: Ռադիոկայանը ձեւավորման առաջին իսկ օրվանից որդեգրել է հաստատուն քաղաքականություն եւ առաքելություն` տարածել հայկական երաժշտությունը եւ պահպանել ազգային արժեքները: Ռադիո Հայ Գյումրի FM 106.6는 아르메니아 의 방송 라디오 방송국입니다, 형식으로 방송


Ռադիո Հայ Գյումրի FM 106.6
3/5 에 따라 1 투표

유사한 역

KISS FM Armenia KISS FM Armenia

Հայաստանի թիվ1 հիթային ռադիո 88.3 ՖՄ KISS FM Armenia는 아르메니아 의 방송 라디오 방송국입니다, 팝 음악 / 댄스 음악 형식으로 방송

Ռադիո Հայ Գյումրի FM 106.6 Ռադիո Հայ Գյումրի FM 106.6

«Ռադիո Հայ Գյումրի» ռադիոկայանը հիմնադրվել է Գյումրիում՝ 2005թ-ին, այն «Ռադիո Հայ Հայաստան»-ի մասնաճյուղն է: Ռադիո Հայ Գյումրի FM 106.6는 아르메니아 의 방송 라디오 방송국입니다, 형식으로 방송

Lav Radio Mix Lav Radio Mix

Լավ Ռադիոն Հայաստանի առաջին ինտերնետային ռադիոկայանն է: Ստեղծվել է 2012 թվականի օգոստոսին, իսկ կանոնավոր ինտերնետային Lav Radio Mix는 아르메니아 의 방송 라디오 방송국입니다, 팝 음악 형식으로 방송

Radio YAN Radio YAN

Ռատիօ եան-ը ԱՆԿԱԽ հայատրոփ համացանցային ձայնասփիւռ է իր Հայկական, աշուղական, սիրային, ազգագրական, գաւառական եւ մանաւանդ Radio YAN는 아르메니아 의 방송 라디오 방송국입니다, 지역 음악 형식으로 방송

Radio Yeraz Radio Yeraz

Ռատիօ Երազը Սուրիոյ առաջին առցանց հայկական ռատիօ կայանն է, որ սուրիահայութեան յատկապէս հալէպահայութեան, ձայնը կը հասցնէ Radio Yeraz는 아르메니아 의 방송 라디오 방송국입니다, 팝 음악 형식으로 방송

Available on Google Play

FACEBOOK