Live RadioRadio StationsKyrgyzstan▷Sputnik Кыргызстан

Sputnik Кыргызстан Listen live

Sputnik Кыргызстан

Sputnik Кыргызстан: Окуялар менен күндүн жаңылыктары. Sputnik сайттары дүйнөлүк маалыматтарды кыргыз, орус, англис, араб, испан, кытай жана башка тилдерде чагылдырат. Sputnik Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы менен негизделген "Россия сегодня" медиатобуна кирет. РФ бюджетинен каржыланат, бирок россиялык бийликтин бардык бутагына редакциялык саясатка аралашууга мыйзам чегинде тыюу салынган. Sputnik Кыргызстан is a broadcast radio station in Kyrgyzstan, broadcast in format Talk / News

4/5 based on 1 Votes

Listen online to Sputnik Кыргызстан on Pea.fm App

Similar Stations

Сүйүнчү FM Сүйүнчү FM

“Сүйүнчү” радиосу — Кыргызстандагы той ырлары форматындагы алгачкы радио. Биздин толкунда маанайды көтөрүүчү ырлар Сүйүнчү FM is a broadcast radio station in Kyrgyzstan, broadcast in format Pop

Санжыра Радиосу Санжыра Радиосу

"Санжыра" радиосу! Жүрөгүмдө Кыргызстан! Республиканын бардык аймагын камтыган, Маалыматтык- музыкалык Санжыра Радиосу is a broadcast radio station in Kyrgyzstan, broadcast in format Local Music / News

Радио Атом FM Радио Атом FM

Одной из важнейшей составляющей аудитории радио «Atom» являются студенты и молодые профессионалы возрастной категории Радио Атом FM is a broadcast radio station in Kyrgyzstan, broadcast in format Talk / Pop / Rock

Sputnik Кыргызстан Sputnik Кыргызстан

Sputnik Кыргызстан: Окуялар менен күндүн жаңылыктары. Sputnik сайттары дүйнөлүк маалыматтарды кыргыз, орус, англис, Sputnik Кыргызстан is a broadcast radio station in Kyrgyzstan, broadcast in format Talk / News

IRadio 92 IRadio 92

«IRadio» - Богатство любого средства массовой информации определяется обширностью и количеством аудитории. Ждем Вас на IRadio 92 is a broadcast radio station in Kyrgyzstan, broadcast in format

Available on Google Play

FACEBOOK